have

Dagbehandling

Dagafdelingen Kirsebærhuset

Stutgårdens dagbehandlingstilbud består udover den daglige miljøterapeutiske behandling i Kirsebærhuset af individuel ambulant psykoterapeutisk behandling i tilfælde hvor det skønnes at bidrage til behandlingen og barnets udvikling, forældresamtaler hver 14. dag og skoletilbud.

Børnene bor hos deres forældre eller plejefamilier og visiteres primært med sociale, følelsesmæssige og tilknytningsmæssige vanskeligheder, samt en række specifikke kognitive vanskeligheder, opmærksomhedsforstyrrelser og impulskontrolproblemer. De er alle primært normalt begavede børn, men nogle er ikke i stand til at udnytte deres intellektuelle ressourcer fuldt ud.

Dagafdelingen har åbent: mandag-torsdag 8:00-16:00, fredag 8:00-14:00.

Den daglige og praktiske kommunikation mellem forældrene og dagafdelingens miljøterapeuter foregår via kontaktbøger, og hver 14. dag ringes der til forældrene med en generel opsamling og status.

Forudsætningen for at et barn kan tilbydes Stutgårdens dagbehandlingstilbud er, at forældre, kommune og Stutgården er enige om, at dagbehandling (ikke døgnbehandling) er det bedste tilbud til barnet. Herudover skal forældrene være indstillede på, at forældrebehandling - i form af forældresamtaler – er en obligatorisk del af det samlede tilbud.

Når barnet starter i dagbehandling på Stutgården, har han eller hun ofte en række uheldige oplevelser fra tidligere skoler og fritidstilbud med sig i bagagen. Ofte har barnet ikke oplevet sig forstået eller accepteret, som den han/hun er. Børnene i Kirsebærhuset har typisk haft et meget større behov for voksenkontakt, støtte og styring end andre børn. De har skullet leve op til nogle normalforventninger om hvordan man skal være, og hvad man skal kunne når man har en bestemt alder – både personlighedsmæssigt, følelsesmæssigt, socialt og fagligt. Dagligdagen i dagafdelingen er tilrettelagt med udgangspunkt i børnenes behov for omsorg og støtte, samtidig med at det enkelte barn udfordres og udvikles gennem dagligt tilbagevendende strukturer og aktiviteter.

To gange årligt tager dagafdelingen på behandlingstur (man.-fre.).

Dagligdagen i Kirsebærhuset:
Dagen starter klokken 8:00 hvor børnene afleveres ved Kirsebærhuset og herefter går i skolen. Her tager barnet overtøjet af i garderoben, sætter skoletasken ved sit skolebord, lægger madkassen i køleskabet og afleverer lektier og kontaktbog. Efterfølgende samles børn og voksne ved fællesbordet, hvor meningen er, at barnet lige ’lander’ i miljøet efter overgangen mellem hjem og skole.


Mellem 8:30 og 14:00 undervises eleverne af Stutgårdsskolens lærere i et tæt samarbejde med dagafdelingens miljøterapeuter som støtter eleverne og undervisningen.


Eftermiddagen i Kirsebærhuset starter med en stille aktivitet, hvor skoledagen lukkes ned og barnet får mulighed for at lande efter skiftet mellem skolen og Kirsebærhuset. Efterfølgende afholdes en samling om lidt frugt, grønt og rugbrød, hvor der tales om eftermiddagens aktiviteter og aftaler, så barnet kan danne sig et overblik over eftermiddagen. Ved samlingen øver barnet sig bl.a. i almindelig socialisering såsom deltagelse i et fællesskab, at lytte og at tale efter tur.

Eftermiddagsaktiviteterne varierer mellem fx lektiehjælp, temamøde, rollespil, biblioteksture, udendørsaktiviteter, leg, sport og fordybelse. Gennem strukturerede aktiviteter er målet, at barnet udfordres og hjælpes til at forstå egne og andres tanker og hensigter, får vejledning til at komme i kontakt med andre på en hensigtsmæssig måde, og med tiden får øget selvrefleksion, impulskontrol, realitetstestning, vurderingsevne, etc.


Som et middel hertil er en omsorgsfuld struktur tilrettelagt, samt en kontaktform der aktivt italesætter følelsesmæssige tilstande og tilskynder barnets selvrefleksion.


Ved dagens afslutning hentes børnene på gårdspladsen.

STUTTERIVÆNGET 2  ·  3400 HILLERØD  ·  48 26 40 40  ·  INFO@STUTGAARDEN.DK

Vi bruger cookies på Stutgårdenwww.stutgaarden.dk anvendes kun Nødvendige cookies som ikke kræver samtykke. Nødvendige cookies hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner såsom side-navigation og adgang til sikre områder af hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere ordentligt uden disse cookies. Læs mere her
OK